Tamme Sjoerds Koster

Persoonsgegevens

FamilienaamKoster
VoornaamTamme
PatroniemSjoerds
Familierelatiezoon
Geboorte / doop01-05-1814, Franeker
Burgerlijke staatOngehuwd
Huwelijk
Beroep
Herkomst
Vertrek1814, TO 132
Overleden08-03-1873, Franeker
Bijzonderheden"Beroep: Korenmolenaarsknecht, Gestkoopman.
Zoon van Sjoerd Tjeerds Koster, arbeider, en Ytje Pieters Alkema, arbeidster.
Huwde op 13 juni 1841 te Franeker met Idske Freerks Lantinga (geboren te Bolward), dochter van Freerk Reins Lantinga, blaauwverwer te Workum, en Maike Kornelis Bakker."
Bijzonderheden
"Beroep: Korenmolenaarsknecht, Gestkoopman.
Zoon van Sjoerd Tjeerds Koster, arbeider, en Ytje Pieters Alkema, arbeidster.
Huwde op 13 juni 1841 te Franeker met Idske Freerks Lantinga (geboren te Bolward), dochter van Freerk Reins Lantinga, blaauwverwer te Workum, en Maike Kornelis Bakker."

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Koster Sjoerd (Tjeerds) hoofd 17-10-1772
Franeker
Arbeider EW 97 1808 1814TO
132
Alkema Ytje (Pieters) vrouw 22-06-1775
Ried
EW 97 1808 1814 TO
132
Koster Yme (Sjoerds ) zoon 19-09-1808
Franeker
EW 97 1808 1814 TO
132
Koster Tamme (Sjoerds) zoon 01-05-1814
Franeker
1814 TO
132
08-03-1873, Franeker
i
Koster Tjeerd (Sjoerds) zoon 17-03-1800
Franeker
EW 97 1808 1814TO
132
Koster Pieter (Sjoerds ) zoon 27-07-1802
Franeker
EW 97 1808 1814TO
132
Thanks!

Uw bijdrage betreft :