Taekele Jans Hamersma

Persoonsgegevens

FamilienaamHamersma
VoornaamTaekele
PatroniemJans
Familierelatiezoon
Geboorte / doop19-03-1850, Franeker
Burgerlijke staatOngehuwd
Huwelijk
Beroep
Herkomst1863, TN 59
Vertrek1868, EN 63
Overleden

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Hamersma Jan (Jans) hoofd 07-10-1801
Tzummarum
Arbeider TN 59 1863 1868 EN
63
Schaaf, de Tjietske (Riemers) vrouw 07-11-1812
Franeker
TN 59 1863 1868 EN
63
Hamersma Riemer (Jans) zoon 27-06-1845
Franeker
TN 59 1863 1868 EN
63
Hamersma Taekele (Jans) zoon 19-03-1850
Franeker
TN 59 1863 1868 EN
63
Laan, van der Elisabeth Stiefdochter 13-02-1834
Franeker
TN 59 1863 1868 EN
63
i
Thanks!

Uw bijdrage betreft :