Taeke Jacobs Harkema

Persoonsgegevens

FamilienaamHarkema
VoornaamTaeke
PatroniemJacobs
Familierelatiezoon
Geboorte / doop11-1-1830, Franeker
Burgerlijke staatOngehuwd
KerkgenootschapNederlands Hervormd
Huwelijk
Beroep
Herkomst
Vertrek1833 WV 46
Overleden
Grafzerk
Medische gegevens

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Harkema Jacob (Taekes) hoofd 22-5-1801
Tzummarum
Arbeider WV 10 1830 1833
WV 46
Boer, de Eeke ( Gosses) vrouw 18-5-1800
Ried
WV 10 1830 1833
WV 46
Harkema Gosse (Jacobs) zoon 4-1-1822
Boer
WV 10 1830 1833
WV 46
Harkema Trijntje (Jacobs) dochter 26-2-1825
Dongjum
WV 10 1830 1833
WV 46
Harkema Taeke (Jacobs) zoon 11-1-1830
Franeker
1833
WV 46
Harkema Corneliske (Jacobs) dochter 28-5-1833
Franeker
1833
WV 46
Thanks!

Uw bijdrage betreft :