Sophia (Saepke) van Vervou

Persoonsgegevens

FamilienaamVervou, van
VoornaamSophia (Saepke)
PatroniemHessels
Familierelatiehoofd
Geboorte / doop1612, Franeker
Burgerlijke staatWeduwe
Huwelijk
Beroep
Herkomst07-12-1640, Ballum
Vertrek
Overleden28-01-1671, Franeker
BijzonderhedenSophia van Vervou. Nederland Instituut voor Kunstgeschiedenisnummer: 1001284010. Schilder: Wybrand de Geest. " Dochter van Hessel Raes van Vervou ( Grietman van Franekeradeel)
en van Sjouck Joostes van Ockinga, en een klein -dochter Frederick van Vervou. Rond 1645 gehuwd met met Wijtze Sickes van Camminga, heer van Ameland (overl. 24 Januari 1641) en na de dood van haar eerste echtgenoot, die vrij- en erfheer van Ameland was geweest, maakte zij aanspraak op de regering van Ameland. Hierdoor raakte zij in conflict met Watso Van Cammingha die haar claim uiteindelijk voor 30.000 gulden afkocht.Later huwede ze met Joachim Martijns van Andrée, ridder, hoogleeraar te Franeker (overl. 11 Mei 1655), weduwnaar van Ansck Poppes van Burmania. Haar beide huwelijken waren kinderloos. Sophia is overleden te Franeker op 28 Januari 1671.
"
Bijzonderheden
Sophia van Vervou. Nederland Instituut voor Kunstgeschiedenisnummer: 1001284010. Schilder: Wybrand de Geest. " Dochter van Hessel Raes van Vervou ( Grietman van Franekeradeel)
en van Sjouck Joostes van Ockinga, en een klein -dochter Frederick van Vervou. Rond 1645 gehuwd met met Wijtze Sickes van Camminga, heer van Ameland (overl. 24 Januari 1641) en na de dood van haar eerste echtgenoot, die vrij- en erfheer van Ameland was geweest, maakte zij aanspraak op de regering van Ameland. Hierdoor raakte zij in conflict met Watso Van Cammingha die haar claim uiteindelijk voor 30.000 gulden afkocht.Later huwede ze met Joachim Martijns van Andrée, ridder, hoogleeraar te Franeker (overl. 11 Mei 1655), weduwnaar van Ansck Poppes van Burmania. Haar beide huwelijken waren kinderloos. Sophia is overleden te Franeker op 28 Januari 1671.
"

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Vervou, van Sophia (Saepke) (Hessels) hoofd 1612
Franeker
Ballum 07-12-1640 28-01-1671, Franeker
i
Andreae, van Joachimus (Martijns) man 1584
Straalsund
professor natuurkunde Franeker 1647 11-5-1655 Overl.
i
Thanks!

Uw bijdrage betreft :