Sjouke Wopkes de Graaf

Persoonsgegevens

FamilienaamGraaf, de
VoornaamSjouke
PatroniemWopkes
Familierelatiezoon
Geboorte / doop23-10-1782, Franeker
Burgerlijke staatOngehuwd
Huwelijk
Beroep
Herkomst
Vertrek1786, TO 73
Overleden

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Graaf, de Wopke (Sjoukes) hoofd 30-06-1756
Franeker
Wolkammersknecht EN 82 1780 1786 TO
73
Wijpkje ( Hoites) vrouw 16-07-1755
Franeker
EN 82 1780 28-10-1782
Graaf, de Emkje (Wopkes ) dochter 03-04-1780
Franeker
EN 82 1780 1786 TO
73
Graaf, de Sjouke (Wopkes ) zoon 23-10-1782
Franeker
1786 TO
73
Thanks!

Uw bijdrage betreft :