Sjouke Cornelis Swart

Persoonsgegevens

FamilienaamSwart
VoornaamSjouke
PatroniemCornelis
Familierelatiezoon
Geboorte / doop03-03-1840 , Franeker
Burgerlijke staatOngehuwd
Huwelijk
Beroep
Herkomst
Vertrek
Overleden01-04-1840

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Swart Cornelis hoofd 22-04-1816
Franeker
Kleermaker TO 40 19-05-1839 1840EW
91
Jellema Jantje (Cornelis) vrouw 03-04-1805
Franeker
Arbeidster Spannum 1850 1850 TW
17
Brijker Albertje vrouw 09-09-1817
Franeker
OV 33 19-05-1839 1840EW
91
Swart Sjouke (Cornelis ) zoon 03-03-1840
Franeker
01-04-1840
Hommenga Johannes ( Jans) hoofd 07-02-1801
Franeker
Arbeider Spannum 1850 1850 TW
17
Hommenga Tietje (Johannes ) dochter 25-09-1832
Franeker
Dienstmeid 1850 TW
17
i
Thanks!

Uw bijdrage betreft :