Sjouke Cornelis Swart

Persoonsgegevens

FamilienaamSwart
VoornaamSjouke
PatroniemCornelis
Familierelatiezoon
Geboorte / doop13-10-1844, Franeker
Burgerlijke staatOngehuwd
Huwelijk
Beroep
Herkomst
Vertrek11-05-1849, EW 59
Overleden

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Swart Cornelis (Sjoukes) hoofd 22-04-1816
Franeker
Inlandsche kramer EW 91 1843 11-05-1849 EW
59
Brijker Albertje (Jans) vrouw 09-09-1817
Franeker
EW 91 1843 11-05-1849 EW
59
Swart Pierkje (Cornelis) dochter 26-05-1841
Franeker
EW 91 1843 11-05-1849 EW
59
Swart Sjouke (Cornelis) zoon 13-10-1844
Franeker
11-05-1849 EW
59
Thanks!

Uw bijdrage betreft :