Sjoerdje Broers Attema

Persoonsgegevens

FamilienaamAttema
VoornaamSjoerdje
PatroniemBroers
FamilierelatieStiefdochter
Geboorte / doop21-06-1900, Achlum
Burgerlijke staatOngehuwd
Huwelijk
Beroep
Herkomst08-08-1911, Hitzum
Vertrek1915, KV 251
Overleden

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Alkema Jelle hoofd 06-02-1872
Franeker
Arbeider EN 20 10-11-1903 1915 KV
251
Hager Trijntje vrouw 15-11-1873
Berlikum
EN 20 10-11-1903 04-04-1910
Baggelaar Liefke (Ates) vrouw 17-11-1875
Berlikum
Hitzum 08-08-1911 1915 KV
251
Adema Jan (Ruurds ) zoon 12-05-1867
Franeker
TO 47b 1876 1880 TN
72
Alkema Pieter (Jelles) zoon 08-01-1899
Franeker
EN 20 10-11-1903 1915 KV
251
Alkema Dirkje (Jelles) dochter 26-04-1902
Franeker
EN 20 10-11-1903 1915 KV
251
Wijngaarden Klaaske (Johannes) geen 20-11-1891
Franeker
Dienstbode ZH 2 01-07-1909 TW
85
16-01-1974, Leeuwarden
i
Attema Tetje (Broers) Stiefdochter 01-02-1898
Hitzum
Hitzum 28-03-1912 1915 KV
251
Attema Sjoerdje (Broers ) Stiefdochter 21-06-1900
Achlum
Hitzum 08-08-1911 1915 KV
251
Attema Antje (Broers ) Stiefdochter 15-09-1905
Hitzum
Hitzum 08-08-1911 1915 KV
251
Adema Ruurd ( Jans) hoofd 21-08-1840
Franeker
Arbeider TO 47b 1876 1879TN
72
Meulen, van der Hendrikje (Oenes) vrouw 31-03-1840
Franeker
TO 47b 1876 1879TN
72
Adema Oene (Ruurds ) zoon 22-09-1869
Franeker
TO 47b 1876 1879
TN 72
Adema Gerlof (Ruurds ) zoon 10-02-1872
Franeker
TO 47b 1876 1879TN
72
Adema Sipke (Ruurds ) zoon 08-04-1874
Franeker
TO 47b 1876 1879TN
72
Adema Hessel (Ruurds ) zoon 08-03-1876
Franeker
TO 47b 1876 1879TN
72
Adema Anke (Ruurds ) dochter 03-04-1878
Franeker
1879TN
72
Thanks!

Uw bijdrage betreft :