Sjoerd Cornelis Kamstra

Persoonsgegevens

FamilienaamKamstra
VoornaamSjoerd
PatroniemCornelis
Familierelatiezoon
Geboorte / doop25-01-1783 , Franeker
Burgerlijke staatOngehuwd
Huwelijk
Beroep
Herkomst
Vertrek1785, TO 35
Overleden

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Jantje (Ydes) vrouw 1753
Franeker
EN 48 20-05-1783 1785TO
35
Kamstra Cornelis (Sjoerds) hoofd 21-11-1758
Franeker
Metselaarsgezel EN 48 1782 1785TO
35
Kamstra Sjoerd (Cornelis ) zoon 25-01-1783
Franeker
1785TO
35
Thanks!

Uw bijdrage betreft :