Simon Pieters Vellinga

Persoonsgegevens

FamilienaamVellinga
VoornaamSimon
PatroniemPieters
Familierelatiegeen
Geboorte / doop02-11-1844, Herbaijum
Burgerlijke staatOngehuwd
Huwelijk
BeroepBoereknecht
Herkomst11-09-1866, Herbaijum
Vertrek11-06-1867, Herbaijum
Overleden

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Zeinstra Durk (Durks) hoofd 30-03-1828
Pietersbierum
Koemelker ZH 12 1864 1868KV
1
Cordel Antje (Barts) vrouw 30-09-1832
Franeker
ZH 12 1864 1868 KV
1
Zeinstra Baukje (Durks ) dochter 31-12-1852
Franeker
ZH 12 1864 27-03-1868 Tiel
Zeinstra Hiltje (Durks ) dochter 16-10-1854
Franeker
ZH 12 1864 1868 KV
1
Zeinstra Henderika (Durks ) dochter 03-11-1860
Hitzum
ZH 12 1864 1868 KV
1
Zeinstra Dirk (Durks ) zoon 30-01-1863
Franeker
ZH 12 1864 1868 KV
1
Zeinstra Bartholomeus (Durks ) zoon 16-07-1864
Franeker
22-11-1864
Veltman Baukje (Heeres) geen 14-06-1841
Menaldum
Dienstmeid ZH 12 1864 1868 KV
1
Vellinga Simon (Pieters) geen 02-11-1844
Herbaijum
Boereknecht Herbaijum 11-09-1866 11-06-1867 Herbaijum
Thanks!

Uw bijdrage betreft :