Simon Martens Nauta

Persoonsgegevens

FamilienaamNauta
VoornaamSimon
PatroniemMartens
Familierelatiezoon
Geboorte / doop28-01-1755, Franeker
Burgerlijke staatGehuwd
KerkgenootschapNederlands Hervormd
Huwelijk
Beroep
Herkomst1784, Lollum
Vertrek1798, WV
Overleden
Grafzerk
Medische gegevens

Adres

Dijkstraat

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Nauta (Hofma) Marten (Simons) hoofd 25-03-1721
Franeker
Bakker TN 93 1748 16-09-1797
Hennes Anke (Hinnes) vrouw 1729
Tzummarum
Dongjum 21-07-1748 1791
Nauta Trijntje (Martens) dochter 15-03-1750
Franeker
12-08-1758
Nauta Pieter (Martens) zoon 16-06-1751
Franeker
1759
Nauta Simon (Martens) zoon 28-01-1755
Franeker
Meubelmaker 1778Wommels
Nauta Simon (Martens) zoon 28-01-1755
Franeker
Lollum 1784 1798WV
Nauta Petrus (Martens) zoon 22-09-1762
Franeker
predikant 19-03-1785Midlum
Hartog Jaike (Johannes) geen 13-03-1740
Idaard
Welsrijp 1764 1764TN
64
Aaltje (Douwes) Schoondochter 18-06-1758
Kubaard
Lollum 1784 02-10-1787
i
Hiske (Hettes) Schoondochter 10-9-1758
Sexbierum
31-08-1788 1798WV
Nauta Richtje (Simons) Kleindochter 06-11-1784
Franeker
1798WV
Nauta Simon (Simons) Kleinzoon 28-09-1787
Franeker
1798WV
Thanks!

Uw bijdrage betreft :