Simon Feddes Schotanus

Persoonsgegevens

FamilienaamSchotanus
VoornaamSimon
PatroniemFeddes
Familierelatiezoon
Geboorte / doop28-11-1878, Hitzum
Burgerlijke staatOngehuwd
KerkgenootschapChristelijk Gereformeerd
Huwelijk
Beroep
Herkomst1884, TO 74
Vertrek
Overleden14-06-1883
Grafzerk
Medische gegevens

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Schotanus Fedde (Sjoerds) hoofd 27-01-1834
Ulrum
Arbeider TO 74 1884 18-03-1886
Kooistra Maria (Simons) vrouw 10-02-1851
Lollum
TO 74 1884 03-06-1884
Schotanus Sjoerdje (Feddes) dochter 21-09-1877
Hitzum
TO 74 1884 15-05-1883
Schotanus Simon (Feddes) zoon 28-11-1878
Hitzum
TO 74 1884 14-06-1883
Thanks!

Uw bijdrage betreft :