Simon Feddes Houtstra

Persoonsgegevens

FamilienaamHoutstra
VoornaamSimon
PatroniemFeddes
FamilierelatieKleinzoon
Geboorte / doop17-12-1808, Anjum
Burgerlijke staatOngehuwd
KerkgenootschapNederlands Hervormd
Huwelijk
Beroep
Herkomst1809, Anjum
Vertrek1810, TO 130
Overleden01-11-1848, Franeker
Grafzerk
Medische gegevens
BijzonderhedenZoon van Fedde Simons Houtstra, schipper, wonende te Leeuwarden en Jantje Baukes Sagemans, naaister, wonende te Franeker. Jantje Baukes Sagemans werd ook wel vermeld als Jantje Bauwkes. Beroep: arbeider. Huwde op 27 november 1836 te Franeker met Jeltje Jans Akkerman, dienstmeid, dochter van Jan (ook wel vermeld als Johannes) Akkerman , chef du sous Prefekture van het Arrondissement Sneek, en Anna Durks Wilgenbos (ook vermeld als Willengenbos). Overleden in zijn huizinge aan de wijk E.W. nr. 28. ( Waagstraat 4 )
Bijzonderheden
Zoon van Fedde Simons Houtstra, schipper, wonende te Leeuwarden en Jantje Baukes Sagemans, naaister, wonende te Franeker. Jantje Baukes Sagemans werd ook wel vermeld als Jantje Bauwkes. Beroep: arbeider. Huwde op 27 november 1836 te Franeker met Jeltje Jans Akkerman, dienstmeid, dochter van Jan (ook wel vermeld als Johannes) Akkerman , chef du sous Prefekture van het Arrondissement Sneek, en Anna Durks Wilgenbos (ook vermeld als Willengenbos). Overleden in zijn huizinge aan de wijk E.W. nr. 28. ( Waagstraat 4 )

Adres

Dijkstraat

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Houtstra Simon (Feddes) hoofd 21-11-1759
Franeker
Winkelier TO 98 1806 1811TO
98
Groeneveld Lucia (Theunis) vrouw 1757
Amsterdam
TO 98 1806 1811TO
98
Houtstra Fedde Cornelis (Simons) zoon 27-09-1785
Leeuwarden
TO 98 1806 05-03-1808Anjum
Houtstra Fedde Cornelis (Simons) zoon 27-09-1785
Leeuwarden
Arbeider Anjum 1809 1810TO
130
Houtstra Antje (Simons ) dochter 09-11-1793
Franeker
TO 98 1806 1811TO
98
Houtstra Grietje (Simons) dochter 04-06-1798
Franeker
TO 98 1806 1811TO
98
Saagmans Jantje (Baukes) Schoondochter 23-10-1790
Ezumazijl
Anjum 1809 1810TO
130
Houtstra Simon (Feddes) Kleinzoon 17-12-1808
Anjum
Anjum 1809 1810 TO
130
01-11-1848, Franeker
i
Houtstra Maaike (Feddes) Kleindochter 13-08-1810
Franeker
1810TO
130
Thanks!

Uw bijdrage betreft :