Sijtze Ruurds de Groot

Persoonsgegevens

FamilienaamGroot, de
VoornaamSijtze
PatroniemRuurds
Familierelatiehoofd
Geboorte / doop06-05-1818, Franeker
Burgerlijke staatGehuwd
Huwelijk
BeroepArbeider
Herkomst1851, TO 93
Vertrek1854, EN 61
Overleden

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Knier Jurjen (Hendriks) hoofd 07-04-1833
Achlum
Arbeider Dronrijp 17-09-1878 17-04-1879 Herbaijum
Staalstra Janke (Tjeerds) vrouw 28-11-1834
Franeker
Dronrijp 17-09-1878 17-04-1879 Herbaijum
Knier Oebele (Jurjens ) zoon 05-12-1862
Franeker
Dronrijp 17-09-1878 17-04-1879 Herbaijum
Knier Hendrik (Jurjens ) zoon 23-04-1865
Franeker
Dronrijp 17-09-1878 17-04-1879Herbaijum
Knier Tjeerd (Jurjens ) zoon 19-02-1869
Franeker
Dronrijp 17-09-1878 17-04-1879 Herbaijum
Knier Douwe (Jurjens ) zoon 25-12-1872
Franeker
Dronrijp 17-09-1878 17-04-1879 Herbaijum
Groot, de Sijtze (Ruurds) hoofd 06-05-1818
Franeker
Arbeider TO 93 1851 1854 EN
61
Adema Johanna (Baukes) vrouw 05-09-1827
Tzum
TO 93 1851 1854EN
61
Groot, de Ruurd (Sijtzes ) zoon 14-02-1850
Franeker
TO 93 1851 1854EN
61
Groot, de Bauke (Sijtzes ) zoon 24-03-1851
Franeker
TO 93 1851 1854 EN
61
Thanks!

Uw bijdrage betreft :