Sijtze Jelles Roorda

Persoonsgegevens

FamilienaamRoorda
VoornaamSijtze
PatroniemJelles
Familierelatiegeen
Geboorte / doop17-07-1872, Franeker
Burgerlijke staatOngehuwd
Huwelijk
Beroep
Herkomst28-04-1883, Amsterdam
Vertrek1883, TO 79
Overleden
BijzonderhedenKind van Jelle Roorda
Bijzonderheden
Kind van Jelle Roorda

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Jorritsma Johannes Georg (Ates) hoofd 16-08-1822
Franeker
Turfmeter TO 83 1882 03-04-1890
Tichelaar Geertje (Jobs) vrouw 13-05-1822
Franeker
TO 83 1882 25-05-1883
Jorritsma Gerardus zoon 29-08-1867
Franeker
TO 83 1882 01-10-1891 TO
173
Visser Reino (Louws) geen 13-05-1822
Makkum
TO 94 29-07-1883 01-10-1890 KV
22
i
Roorda Jelle (Stiefzoon) Stiefzoon 06-06-1847
Franeker
Arbeider Amsterdam 28-04-1883 1883 TO
79
i
Ensing Gerrit geen 23-03-1849
Wommels
Harderwijk 05-01-1886 1887TO
181
i
Ensing Sijtske geen 20-01-1855
Wommels
Dienstmeid Dronrijp 24-05-1884 14-09-1884 EO
59
Joha Bauke (Tjerks) geen 02-07-1858
Dronrijp
Arbeider Dronrijp 16-08-1884 14-09-1884 EO
59
Roorda Job Stiefzoon 16-02-1868
Franeker
TO 83 1882 07-11-1884 Amsterdam
i
Roorda Sijtze (Jelles) geen 17-07-1872
Franeker
Amsterdam 28-04-1883 1883
TO 79
i
Roorda Gerrit (Jelles) geen 26-01-1875
Franeker
Amsterdam 28-04-1883 1883
TO 79
i
Roorda Wijbertus (Jelles) geen 02-04-1883
Amsterdam
Amsterdam 28-04-1883 1883 TO
79
i
Thanks!

Uw bijdrage betreft :