Sijtske Tjallings Alkema

Persoonsgegevens

FamilienaamAlkema
VoornaamSijtske
PatroniemTjallings
Familierelatiedochter
Geboorte / doop14-09-1836, Franeker
Burgerlijke staatOngehuwd
Huwelijk
Beroep
Herkomst
Vertrek1837, WV 41
Overleden

Adres

Tuinen 86

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Alkema Tjalling (Pieters) hoofd 05-01-1794
Ried
Schoemakersknecht OV 16 1834 1837 WV
41
Tichelaar Rinske (Gerbens) vrouw 08-01-1799
Franeker
OV 16 1834 1837 WV
41
Alkema Pieter (Tjallings ) zoon 06-09-1819
Franeker
OV 16 1834 1837 WV
41
Alkema Trijntje (Tjallings ) dochter 23-02-1823
Franeker
OV 16 1834 1837 WV
41
Alkema Rinse (Tjallings ) zoon 03-04-1825
Franeker
OV 16 1834 1837 WV
41
Alkema Yme (Tjallings ) zoon 19-10-1829
Franeker
OV 16 1834 1837 WV
41
Alkema Akke (Tjallings ) dochter 15-04-1832
Franeker
OV 16 1834 1837 WV
41
Alkema Doede (Tjallings ) zoon 29-03-1835
Franeker
01-10-1835
Alkema Sijtske (Tjallings ) dochter 14-09-1836
Franeker
1837 WV
41
Thanks!

Uw bijdrage betreft :