Sijtske Piebes Tichelaar

Persoonsgegevens

FamilienaamTichelaar
VoornaamSijtske
PatroniemPiebes
Familierelatiedochter
Geboorte / doop03-12-1868, Franeker
Burgerlijke staatOngehuwd
Huwelijk
Beroep
Herkomst
Vertrek
Overleden07-06-1869

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Ids (Ruurds) hoofd
Oud huisman/schrijnwerker OV 1732 1737EW
35
i
Ymkje (Idses ) dochter 21-09-1715
Dronrijp
OV 1732 1737
EW 24
Sijke (Tjepkes) vrouw
OV 1732 1737EW
35
i
Weide , van der Meine (Samuels van der) hoofd 27-11-1743
Workum
Spinbaas TO 30 1798 1800
Berber (Epkes) vrouw 12-07-1757
Peins
TO 30 1798 1802
Weide, van der Fetje (Meines ) dochter 15-05-1775
Franeker
TO 30 1798 1802Leeuwarden
Weide, van der Hermanus (Meines ) zoon 17-10-1777
Franeker
TO 30 1798 1802Leeuwarden
Telenga Geert (Lieuwes) Stiefzoon 31-01-1785
Franeker
TO 30 1798 1804TO
79
Telenga Hinke (Lieuwes) Stiefdochter 22-02-1788
Franeker
TO 30 1798 1804TO
79
Telenga Gerben (Lieuwes ) Stiefzoon 09-01-1790
Franeker
TO 30 1798 1804TO
79
Tichelaar Piebe hoofd 14-04-1831
Franeker
Arbeider TO 136 1867 20-05-1899 TN
112
Bouma Klaaske (Douwes) vrouw 30-03-1824
Menaldum
TO 136 1867 21-12-1868
Baukema Doetje (Klases) vrouw 17-06-1829
Zweins
Arbeidster TW 17 1869 20-05-1899 TN
112
Tichelaar Dominicus (Piebes) zoon 12-05-1856
Franeker
Arbeider TO 136 1867 21-06-1880 TN
21
Tichelaar Sijtske (Piebes) dochter 03-12-1868
Franeker
07-06-1869
Dijkstra Klaas (Gerrits) Stiefzoon 08-04-1863
Franeker
TW 17 1869 22-10-1882 TO
50
i
Baukema Johannes Stiefzoon 31-05-1870
Franeker
1892
TO 103
i
Baukema Sijtske Stiefdochter 09-06-1873
Franeker
27-08-1873 Overl.
i
Herema Jan (Martens) hoofd 28-06-1820
Dongjum
Arbeider TO 17 1854 1883 TO
54
Smedinga Jantje (Jans) vrouw 12-02-1826
Franeker
TO 17 1854 1883 TO
54
Herema Grietje (Jans) dochter 13-02-1852
Franeker
TO 17 1854 1883 TO
54
Herema Jantje (Jans) dochter 20-12-1855
Franeker
1882 EN
3
Herema Sijtske (Jans) dochter 11-08-1864
Franeker
12-11-1867
Vijver Wijbe (Sijtzes) Schoonzoon 04-03-1856
Franeker
Arbeider EW 34 17-07-1881 1882 EN
3
i
Vijver Pietje (Jans) Kleindochter 11-08-1881
Franeker
1882 EN
3
Thanks!

Uw bijdrage betreft :