Sijke Johannes van der Meer

Persoonsgegevens

FamilienaamMeer, van der
VoornaamSijke
PatroniemJohannes
Familierelatiedochter
Geboorte / doop19-03-1875, Schalsum
Burgerlijke staatOngehuwd
Huwelijk
Beroep
Herkomst01-08-1890, OV 86
Vertrek01-07-1891, TO 10
Overleden

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Meer, van der Johannes hoofd 23-06-1843
Bergum
Rietdekker OV 86 01-08-1890 01-07-1891 TO
10
Dijkstra Douwtje vrouw 14-06-1850
Tzum
OV 86 01-08-1890 01-07-1891
TO 10
Meer, van der Sijke (Johannes) dochter 19-03-1875
Schalsum
OV 86 01-08-1890 01-07-1891
TO 10
Meer, van der Jan (Johannes) zoon 08-09-1876
Schalsum
OV 86 01-08-1890 01-07-1891 TO
10
Meer, van der Jitse (Johannes) zoon 10-11-1879
Schalsum
OV 86 01-08-1890 01-07-1891 TO
10
Meer, van der Riekle (Johannes) zoon 02-05-1883
Nordhorn
OV 86 01-08-1890 01-07-1891 TO
10
Meer, van der Sierk (Johannes) zoon 06-06-1885
Franeker
OV 86 01-08-1890 01-07-1891 TO
10
Meer, van der Jeltje (Johannes) dochter 29-04-1888
Franeker
OV 86 01-08-1890 01-07-1891 TO
10
Meer, van der Douwe (Johannes) zoon 25-10-1889
Franeker
OV 86 01-08-1890 01-07-1891 TO
10
Wouters Klaas (Jacobs) Stiefzoon 05-10-1872
Franeker
OV 86 01-08-1890 01-07-1891 TO
10
24-01-1946, Franeker
i
Thanks!

Uw bijdrage betreft :