Sijbrigje Jacobs van Dijk

Persoonsgegevens

FamilienaamDijk, van
VoornaamSijbrigje
PatroniemJacobs
Familierelatievrouw
Geboorte / doop05-09-1881, Sexbierum
Burgerlijke staatGehuwd
Huwelijk
Beroep
Herkomst14-06-1933, Amsterdam
Vertrek02-02-1935, Heerengracht 32
Overleden

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Bouma Pieter hoofd 31-10-1879
Wijnaldum
Kolenwerker Amsterdam 14-06-1933 02-02-1935Heerengracht
32
Dijk, van Sijbrigje (Jacobs) vrouw 05-09-1881
Sexbierum
Amsterdam 14-06-1933 02-02-1935 Heerengracht
32
Kooistra Grietje moeder 01-01-1855
Pietersbierum
Amsterdam 14-06-1933 31-10-1933
i
Vries, de Anne hoofd 16-09-1864
Franeker
Arbeider EW 48 01-08-1890 12-05-1891 Harlingen
Haring, van der Alida vrouw 16-02-1865
Franeker
EW 48 01-08-1890 12-05-1891 Harlingen
Vries, de Hiltje (Annes) dochter 19-10-1888
Franeker
EW 48 01-08-1890 12-05-1891 Harlingen
Vries, de Sijbrandus (Annes) zoon 13-11-1890
Franeker
12-05-1891 Harlingen
Thanks!

Uw bijdrage betreft :