Sybrigje Gerardus Ruyl

Persoonsgegevens

FamilienaamRuyl
VoornaamSybrigje
PatroniemGerardus
Familierelatiedochter
Geboorte / doop25-07-1917, Franeker
Burgerlijke staatOngehuwd
Huwelijk
Beroep
Herkomst22-10-1930, Heerengracht 44
Vertrekark
Overleden
BijzonderhedenRoepnaam: Sientje. Dochter van Gerardus Ruyl, betonwerker, en Tettje Rolsma. Wonende Minne Hofstrastraat 9, na 2007 verblijvende in verzorgingstehuis Berchhiem, Burgum. Op 16-11-1940 te Franeker Gehuwd met Dedde van der Heide, Opperman, geboren te Harlingen, zoon van Eeuwe van der Heide, fabrieksarbeider, en Jacoba de Vries. Getuigen waren; Melle van der Heide, brugwachter, broer van de bruidegom, wonende te Harlingen, en Henrikus Tjeerd Rolsma, constukteur tekenaar, neef van de bruid, wonende te Enschede.
Bijzonderheden
Roepnaam: Sientje. Dochter van Gerardus Ruyl, betonwerker, en Tettje Rolsma. Wonende Minne Hofstrastraat 9, na 2007 verblijvende in verzorgingstehuis Berchhiem, Burgum. Op 16-11-1940 te Franeker Gehuwd met Dedde van der Heide, Opperman, geboren te Harlingen, zoon van Eeuwe van der Heide, fabrieksarbeider, en Jacoba de Vries. Getuigen waren; Melle van der Heide, brugwachter, broer van de bruidegom, wonende te Harlingen, en Henrikus Tjeerd Rolsma, constukteur tekenaar, neef van de bruid, wonende te Enschede.

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Ruijl Gerardus hoofd 23-05-1892
Amsterdam
Betonwerker Heerengracht 44 22-10-1930 24-04-1983, Harlingen
i
Rolsma Tetje vrouw 14-05-1897
Franeker
Heerengracht 44 22-10-1930
Ruyl Sybrigje (Gerardus) dochter 25-07-1917
Franeker
Heerengracht 44 22-10-1930 ark
i
Ruyl Sybrigje (Gerardus) dochter 25-07-1917
Franeker
Dienstbode Terschelling 13-09-1938 09-08-2011, Burgum
i
Ruijl Jan (Gerardus) zoon 14-12-1919
Amsterdam
Heerengracht 44 22-10-1930
i
Thanks!

Uw bijdrage betreft :