Sijbe Berends Faber

Persoonsgegevens

FamilienaamFaber
VoornaamSijbe
PatroniemBerends
Familierelatiehoofd
Geboorte / doop11-07-1828, Franeker
Burgerlijke staatGehuwd
KerkgenootschapNederlands Hervormd
Huwelijk
BeroepArbeider
Herkomst07-06-1857, TO 40
Vertrek
Overleden06-10-1857
Grafzerk
Medische gegevens

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Faber Sijbe (Berends) hoofd 11-07-1828
Franeker
Arbeider TO 40 07-06-1857 06-10-1857
Westra Allertje vrouw 21-08-1830
Hitzum
Schalsum 07-06-1857 1858EN
10
Faber Sijbetje (Sijbes) dochter 16-03-1858
Franeker
1858EN
10
Thanks!

Uw bijdrage betreft :