Sieds Froukes Romstra

Persoonsgegevens

FamilienaamRomstra
VoornaamSieds
PatroniemFroukes
Familierelatiehoofd
Geboorte / doop1759 , Tzummarum
Burgerlijke staatWeduwnaar
Huwelijk
BeroepArbeider
Herkomst1809, Tzum
Vertrek1812, TO 43
Overleden

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Romstra Sieds (Froukes ) hoofd 1759
Tzummarum
Arbeider Tzum 1809 1812TO
43
Thanks!

Uw bijdrage betreft :