Sibbeltje Ypes Schuitmaker

Persoonsgegevens

FamilienaamSchuitmaker
VoornaamSibbeltje
PatroniemYpes
Familierelatievrouw
Geboorte / doop07-09-1834, Franeker
Burgerlijke staatOngehuwd
Huwelijk
Beroep
Herkomst1867, OV 15
Vertrek
Overleden27-01-1869, Franeker

Adres

Oostvliet 1

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Cuperus Rintje (Botes) hoofd 10-01-1823
Franeker
Arbeider OV 46 1853 23-7-1889
EN 32
11-11-1897, Franeker
i
Vries, de Hiltje (Gerbens) vrouw 02-07-1820
Tzum
OV 46 1853 18-02-1860, Franeker
i
Schuitmaker Sibbeltje (Ypes) vrouw 07-09-1834
Franeker
OV 15 1867 27-01-1869, Franeker
Cuperus Ymkje (Rintjes ) dochter 16-03-1848
Franeker
OV 46 1853 03-09-1865
i
Cuperus Bote (Rintjes ) zoon 16-01-1854
Franeker
Arbeider OV 46 1853 23-07-1889 EN
32
i
Cuperus Germen (Rintjes ) zoon 18-05-1857
Franeker
OV 46 1853 06-08-1857
i
Cuperus Tjietske (Rintjes ) dochter 05-05-1867
Franeker
Amsterdam 14-09-1883 1887 EW
153
i
Wobma Martha ( Jelles) Schoonmoeder 23-04-1802
Franeker
TW 9 1869 29-10-1872
Bakker Heertje (Wijtzes) geen 19-10-1806
Tzum
Huishoudster Midlum 20-09-1860 1867 Midlum
Schuitmaker Ype (Dirks) Schoonvader 30-03-1812
Franeker
Timmerman TW 9 1869 20-10-1870
Tigchelaar Dieuwke (Jelles) geen 26-10-1828
Midlum
Dienstmeid Sexbierum 10-08-1874 27-10-1879 Berlikum
Jong, de Tjitske (Tjeerds) geen 06-04-1854
Sint Annaparochie
Dienstmeid Sint Annaparochie 06-06-1874 12-09-1874 Almenum
Alkema Antje (Rinses) Schoondochter 27-04-1857
Franeker
Dienstmeid TN 22 1879 23-07-1889
EN 32
Vellinga Valentijn Stiefzoon 14-10-1857
Franeker
OV 15 1867 Midlum16-04-1881
Vellinga Ype Stiefzoon 23-08-1860
Franeker
OV 15 1867 EN 4812-02-1869
Alkema Jan (Rinses) geen 02-05-1861
Franeker
Arbeider Welsrijp 18-10-1882 1885 OV
68b
Schuitmaker Trijntje Stiefdochter 11-07-1863
Franeker
OV 15 1867 EN 4812-02-1869
Alkema Pieter (Rinses) geen 27-11-1863
Franeker
Arbeider Welsrijp 28-07-1885 1889 EO
75
Alkema Pieter (Rinses) geen 27-11-1863
Franeker
Arbeider Winsum 18-06-1881 12-06-1882Tzum
Cuperus Tjietske (Rintjes ) dochter 05-05-1867
Franeker
22-08-1882 Harlingen
i
Alkema Tjalling geen 15-10-1879
Franeker
29-10-1879
Cuperus Rintje Kleinzoon 25-11-1880
Franeker
23-07-1889
EN 32
i
Cuperus Rinse Kleinzoon 14-12-1881
Franeker
23-07-1889EN
32
Cuperus Hillebrand Kleinzoon 29-01-1883
Franeker
23-07-1889
EN 32
i
Cuperus Tjalling Kleinzoon 08-08-1884
Franeker
23-07-1889 EN
32
i
Cuperus Jantje Kleindochter 26-05-1886
Franeker
04-10-1886
i
Cuperus Dirk Kleinzoon 30-8-1887
Franeker
23-07-1889
EN 32
i
Cuperus Jantje Kleindochter 15-11-1888
Franeker
23-07-1889 EN
32
i
Thanks!

Uw bijdrage betreft :