Sibbeltje Siebrens Perk

Persoonsgegevens

FamilienaamPerk
VoornaamSibbeltje
PatroniemSiebrens
Familierelatiedochter
Geboorte / doop22-09-1737 , Franeker
Burgerlijke staatOngehuwd
Huwelijk
Beroep
Herkomst1738, TW 61
Vertrek1740, TO 80
Overleden

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Cuil Aukje (Hendriks ) hoofd 02-12-1704
Franeker
TW 61 1738 1740TO
80
i
Perk Sibbeltje (Siebrens ) dochter 22-09-1737
Franeker
TW 61 1738 1740TO
80
Thanks!

Uw bijdrage betreft :