Sibbeltje Martina Martens Douma

Persoonsgegevens

FamilienaamDouma
VoornaamSibbeltje Martina
PatroniemMartens
FamilierelatieSchoonzuster
Geboorte / doop06-03-1873, Grouw
Burgerlijke staatOngehuwd
Huwelijk
BeroepDienstmeid
Herkomst07-05-1892, Bloemendaal
Vertrek24-05-1892, Utrecht (Krankzinnigengesticht )
Overleden

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Ploeg, van der Holke hoofd 02-03-1865
Franeker
Arbeider EW 78 01-04-1889 01-07-1893 TO
165
Douma Ytje (Martens ) vrouw 20-03-1866
Leeuwarden
EW 78 01-04-1889 01-07-1893 TO
165
Ploeg, van der Sijtze (Holkes) zoon 17-03-1888
Franeker
EW 78 01-04-1889 01-07-1893 TO
165
Ploeg, van der Marten (Holkes) zoon 01-11-1889
Franeker
01-07-1893 TO
165
Douma Aaltje (Martens ) Schoonzuster 27-08-1864
Buitenpost
Dienstmeid Bloemendaal 30-09-1891 24-05-1892 Utrecht,
Krankzinnigen gesticht
02-01-1964, Gravenhage
i
Douma Sibbeltje Martina (Martens ) Schoonzuster 06-03-1873
Grouw
Dienstmeid Bloemendaal 07-05-1892 24-05-1892 Utrecht
(Krankzinnigengesticht )
Douma Jan Hendrik geen 22-04-1892
Franeker
01-07-1893 TO
165
i
Thanks!

Uw bijdrage betreft :