Sebald Godfried Samuel Hendriks Manger

Persoonsgegevens

FamilienaamManger
VoornaamSebald Godfried
PatroniemSamuel Hendriks
Familierelatiezoon
Geboorte / doop19-07-1769, Franeker
Burgerlijke staatOngehuwd
Huwelijk
Beroep
Herkomst1790, TW 37
Vertrek1797, Leeuwarden
Overleden

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Manger Samuel Hendrik (Sebalds) hoofd 20-02-1735
Maastricht
Professor TW 37 1790 30-11-1791, Franeker
i
Vitringa Elisabeth vrouw 17-11-1741
Leeuwarden
TO 59 15-03-1790 1797 Leeuwarden
Manger Anna Reinoudina (Samuel Hendriks) dochter 04-03-1676
Franeker
TW 37 1790 04-03-1790 Leeuwarden
Manger Daniel Gerdes (Samuel Hendriks) zoon 18-05-1763
Franeker
TW 37 1790 1795 Veenwouden
Manger Eva Justina (Samuel Hendriks) dochter 16-05-1764
Franeker
TW 37 1790 03-09-1784 Leeuwarden
Manger Sebald Godfried (Samuel Hendriks) zoon 19-07-1769
Franeker
TW 37 1790 1797 Leeuwarden
Manger Anna Maria (Samuel Hendriks) dochter 22-07-1771
Veenwouden
TW 37 1790 16-11-1792 Leeuwarden
Manger Hermannus (Samuel Hendriks) zoon 02-09-1773
Franeker
TW 37 1790 30-08-1797 Beers
Thanks!

Uw bijdrage betreft :