Samuel Hendrik Sebalds Manger

Persoonsgegevens

FamilienaamManger
VoornaamSamuel Hendrik
PatroniemSebalds
Familierelatiehoofd
Geboorte / doop20-02-1735, Maastricht
Burgerlijke staatGehuwd
Huwelijk
BeroepProfessor
Herkomst1790, TW 37
Vertrek
Overleden30-11-1791, Franeker
Bijzonderheden" Zoon van Ds. Sebald Godfried Manager. en Eva Justina baronesse von Schweidnitz. Hij studeerde te Utrecht theologie onder Voget en Oostersche talen onder Rau. Eerst werd hij predikant te Hemmen in Gelderland, daarna te Oudkerk in Friesland. In 1761 volgde hij Vriemoet te Franeker op als hoogleeraar in de Oostersche talen en Hebreeuwsche antiquiteiten, Hij aanvaarde het ambt op 04-03-1762. Manger bleef slechts kort met het onderwijs in de oostersche talen te Franeker belast; in 1764 werd hij door toedoen van prinses Maria Louise hoog leeraar in de godgeleerdheid. Met zijn vriend Herman Venema, zijn schoonvader Daniël Gerdes en zijn zwager Ewaldus Hollebeek behoorde hij tot de vertegenwoordigers der meer vrijzinnige richting, die zich hier omstreeks het midden der 18e eeuw openbaarde. Ten gevolge van de politieke beroeringen van 1787 en zijn patriotsche gezindheid nam hij ontslag uit zijn ambt. Deze gebeurtenis schijnt zijn laatste levensjaren zeer te hebben vergald. Bij zijn dood werd vermeld ‘dat de overledene sterk aan den drank was’.
"
Bijzonderheden
" Zoon van Ds. Sebald Godfried Manager. en Eva Justina baronesse von Schweidnitz. Hij studeerde te Utrecht theologie onder Voget en Oostersche talen onder Rau. Eerst werd hij predikant te Hemmen in Gelderland, daarna te Oudkerk in Friesland. In 1761 volgde hij Vriemoet te Franeker op als hoogleeraar in de Oostersche talen en Hebreeuwsche antiquiteiten, Hij aanvaarde het ambt op 04-03-1762. Manger bleef slechts kort met het onderwijs in de oostersche talen te Franeker belast; in 1764 werd hij door toedoen van prinses Maria Louise hoog leeraar in de godgeleerdheid. Met zijn vriend Herman Venema, zijn schoonvader Daniël Gerdes en zijn zwager Ewaldus Hollebeek behoorde hij tot de vertegenwoordigers der meer vrijzinnige richting, die zich hier omstreeks het midden der 18e eeuw openbaarde. Ten gevolge van de politieke beroeringen van 1787 en zijn patriotsche gezindheid nam hij ontslag uit zijn ambt. Deze gebeurtenis schijnt zijn laatste levensjaren zeer te hebben vergald. Bij zijn dood werd vermeld ‘dat de overledene sterk aan den drank was’.
"

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Manger Samuel Hendrik (Sebalds) hoofd 20-02-1735
Maastricht
Professor TW 37 1790 30-11-1791, Franeker
i
Vitringa Elisabeth vrouw 17-11-1741
Leeuwarden
TO 59 15-03-1790 1797 Leeuwarden
Manger Anna Reinoudina (Samuel Hendriks) dochter 04-03-1676
Franeker
TW 37 1790 04-03-1790 Leeuwarden
Manger Daniel Gerdes (Samuel Hendriks) zoon 18-05-1763
Franeker
TW 37 1790 1795 Veenwouden
Manger Eva Justina (Samuel Hendriks) dochter 16-05-1764
Franeker
TW 37 1790 03-09-1784 Leeuwarden
Manger Sebald Godfried (Samuel Hendriks) zoon 19-07-1769
Franeker
TW 37 1790 1797 Leeuwarden
Manger Anna Maria (Samuel Hendriks) dochter 22-07-1771
Veenwouden
TW 37 1790 16-11-1792 Leeuwarden
Manger Hermannus (Samuel Hendriks) zoon 02-09-1773
Franeker
TW 37 1790 30-08-1797 Beers
Thanks!

Uw bijdrage betreft :