Ruurd Meiles

Persoonsgegevens

Familienaam
VoornaamRuurd
PatroniemMeiles
Familierelatiehoofd
Geboorte / doop1692 , Zwolle
Burgerlijke staatOngehuwd
Huwelijk
BeroepBrouwersknecht
Herkomst1727, Leeuwarden
Vertrek1728, Kampen
Overleden

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Ruurd (Meiles) hoofd 1692
Zwolle
Brouwersknecht Leeuwarden 1727 1728Kampen
Thanks!

Uw bijdrage betreft :