Rinske Tjallings

Persoonsgegevens

Familienaam
VoornaamRinske
PatroniemTjallings
Familierelatiedochter
Geboorte / doop05-07-1701 , Franeker
Burgerlijke staatOngehuwd
Huwelijk
Beroep
Herkomst
Vertrek
Overleden23-07-1701

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Rinske (Tjallings) dochter 11-12-1703
Franeker
22-11-1726
Tjalling (Siebouts) hoofd 15-07-1649
Langweer
Leertouwer 1688 14-11-1719
Geertje (Pieters) vrouw 14-03-1669
Leeuwarden
10-03-1689 03-03-1739
Liesbeth (Tjallings) dochter 18-10-1692
Franeker
1717EO
17
Pieter (Tjallings) zoon 06-01-1695
Franeker
1729TN
103
Siebout (Tjallings ) zoon 17-03-1698
Franeker
1715
Rinske (Tjallings) dochter 05-07-1701
Franeker
23-07-1701
Durk (Tjallings) zoon 13-07-1706
Franeker
03-12-1710
Thanks!

Uw bijdrage betreft :