Rinske Jans Vlietstra

Persoonsgegevens

FamilienaamVlietstra
VoornaamRinske
PatroniemJans
Familierelatievrouw
Geboorte / doop20-05-1859, Franeker
Burgerlijke staatGehuwd
KerkgenootschapNederlands Hervormd
Huwelijk
Beroep
Herkomst1886, OV 89
Vertrek24-04-1889, Michigan (Amerika)
Overleden
Grafzerk
Medische gegevens

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Nijdam Jochum (Aukes) hoofd 05-09-1858
Leeuwarden
Bakker OV 89 1886 24-04-1889 Michigan,
Noord Amerika
Vlietstra Rinske (Jans) vrouw 20-05-1859
Franeker
OV 89 1886 24-04-1889Michigan
(Amerika)
Nijdam Auke (Jochums) zoon 27-09-1879
Franeker
OV 89 1886 24-04-1889Michigan
(Amerika)
Nijdam Joukje (Jochums) dochter 14-12-1880
Franeker
OV 89 1886 24-04-1889 Michigan
(Amerika)
Nijdam Jan (Jochums) zoon 23-10-1884
Franeker
OV 89 1886 24-04-1889Michigan
(Amerika)
Nijdam Pieter (Jochums) zoon 13-12-1886
Franeker
24-04-1889 Michigan
(Amerika)
Nijdam Albert (Jochums) zoon 15-10-1888
Franeker
24-04-1889 Michigan
(Amerika)
Kuiken Jeltje geen 10-01-1867
Midlum
Dienstmeid Jorwerd 12-05-1888 04-01-1890Hitzum
Ypma Jelle geen 04-01-1868
Baijum
Sexbierum 13-09-1886 21-06-1887Oosterbierum
Boer, de Baukje geen 03-06-1871
Beetgum
Beetgum 06-08-1887 16-04-1888Beetgumermolen
Thanks!

Uw bijdrage betreft :