Rinske Gerrits Kiestra

Persoonsgegevens

FamilienaamKiestra
VoornaamRinske
PatroniemGerrits
Familierelatiehoofd
Geboorte / doop31-01-1697, Franeker
Burgerlijke staatWeduwe
Huwelijk
Beroep
Herkomst1760, TN 7
Vertrek1766, armenwoning
Overleden>1766, Franeker
Bijzonderhedenweduwe Pieter Haijes. Dochter van Gerryt Baukes Kiestra, mr. metselaar, en Jieskje Jobs Faber (Jieskje komt van Wiedum). Huwde op 9 april 1720 te Franeker met Pyter Hayes, turfdrager. Na het overlijden van Pyter Hayes verhuist Rinske in het jaar 1766 naar een armenwoning.
Bijzonderheden
weduwe Pieter Haijes. Dochter van Gerryt Baukes Kiestra, mr. metselaar, en Jieskje Jobs Faber (Jieskje komt van Wiedum). Huwde op 9 april 1720 te Franeker met Pyter Hayes, turfdrager. Na het overlijden van Pyter Hayes verhuist Rinske in het jaar 1766 naar een armenwoning.

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Kiestra Rinske (Gerrits ) hoofd 31-01-1697
Franeker
TN 7 1760 1766armenwoning >1766, Franeker
i
Proosterbeek Bernardus (Douwes ) hoofd 30-06-1745
Franeker
Timmerknecht EN 32 1771 1772Rode
kamers
Tetje (Eeltjes) vrouw 16-10-1739
Makkum
EN 32 1771 1772Rode
kamers
Proosterbeek Heintje (Bernardus ) dochter 18-07-1770
Franeker
EN 32 1771 1772Rode
kamers
Thanks!

Uw bijdrage betreft :