Rinske de Haan

Persoonsgegevens

FamilienaamHaan
VoornaamRinske
Patroniemde
Familierelatievrouw
Geboorte / doop06-04-1895, Oosterbierum
Burgerlijke staatGehuwd
KerkgenootschapNederlands Hervormd
Huwelijk
Beroep
Herkomst22-02-1924, Godsacker 25
Vertrek
Overleden
Grafzerk
Medische gegevens

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Osinga Leffert hoofd 04-02-1893
Franeker
Schipper Wijdesteeg 5 22-06-1922 21-02-1925Schilcampen
2
Haan Rinske (de) vrouw 06-04-1895
Oosterbierum
Godsacker 25 22-02-1924
Terpstra Barteltje vrouw 20-6-1897
Franeker
Wijdesteeg 5 22-06-1922 21-02-1925Schilcampen
2
Osinga Jan (Lefferts) zoon 30-04-1924
Franeker
21-02-1925Schilcampen
2
Postma Aafke geen 24-10-1895
Herbaijum
Zuiderkade 16 19-05-1923Rotterdam
Thanks!

Uw bijdrage betreft :