Rinske Camstra

Persoonsgegevens

FamilienaamCamstra
VoornaamRinske
Patroniem
Familierelatiehoofd
Geboorte / doop06-07-1860, Franeker
Burgerlijke staatWeduwe
KerkgenootschapChristelijk Gereformeerd
Huwelijk
Beroep
Herkomst24-05-1911, Herbaijum
Vertrek1914, TN 146
Overleden
Grafzerk
Medische gegevens
Bijzonderhedenweduwe van Andries Bergsma
Bijzonderheden
weduwe van Andries Bergsma

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Camstra Rinske hoofd 06-07-1860
Franeker
Herbaijum 24-05-1911 1914TN
146
i
Kuipers Albert (Alberts) zoon 20-08-1892
Harlingen
Herbaijum 24-05-1911 1914TN
146
Thanks!

Uw bijdrage betreft :