Rinse Johannes Elsinga

Persoonsgegevens

FamilienaamElsinga
VoornaamRinse
PatroniemJohannes
Familierelatiezoon
Geboorte / doop20-5-1900, Franeker
Burgerlijke staatOngehuwd
KerkgenootschapNederlands Hervormd
Huwelijk
Beroep
Herkomst1909, TW 9
Vertrek17-2-1921 Vliet 101
Overleden
Grafzerk
Medische gegevens

Adres

Waagstraat 4

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Elsinga Johannes (Rinses) hoofd 16-2-1874
Franeker
Vrachtrijder TW 9 1909 12-1-1934 Harlingerweg 32
Siestra Baukje (Harmens) vrouw 16-1-1879
Franeker
TW 9 1909 12-1-1934 Harlingerweg 32
Elsinga Rinse (Johannes) zoon 20-5-1900
Franeker
TW 9 1909 17-2-1921 Vliet 101
Elsinga Harmen (Johannes) zoon 20-6-1905
Franeker
TW 9 1909 21-5-1931 Zilverstraat 11
Elsinga Riekje (Johannes) dochter 20-11-1920
Franeker
12-1-1934 Harlingerweg 32
Thanks!

Uw bijdrage betreft :