Rinkje Jacobs van der Meer

Persoonsgegevens

FamilienaamMeer, van der
VoornaamRinkje
PatroniemJacobs
Familierelatiegeen
Geboorte / doop25-11-1805, Sneek
Burgerlijke staatOngehuwd
Huwelijk
BeroepDienstmeid
Herkomst1831, Harlingen
Vertrek07-07-1833, TN 20
Overleden05-07-1862, Franeker
BijzonderhedenDochter van Jacob Nolkes van der Meer, Sneeker trekschipper, en Tjiepkje Rinkes. Huwde op 7 juli 1833 te Franeker met Gepke Gaukes Ferwerda, blikslager, zoon van Gauke Hanaes (Hanses) en Vroukje van der Veen. Zij kregen 9 kinderen.
Bijzonderheden
Dochter van Jacob Nolkes van der Meer, Sneeker trekschipper, en Tjiepkje Rinkes. Huwde op 7 juli 1833 te Franeker met Gepke Gaukes Ferwerda, blikslager, zoon van Gauke Hanaes (Hanses) en Vroukje van der Veen. Zij kregen 9 kinderen.

Adres

Godsacker 14

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Bogtstra Nicolaas hoofd 17-02-1798
Franeker
Wijnhandelaar TW 84 1828 19-07-1862
Salverda Bregtje vrouw 16-3-1797
Franeker
TW 84 1828 1871 EO 52a
Bogtstra Jan (Nicolaas) zoon 22-3-1824
Franeker
Tabaksfabrikant TW 84 1828 07-04-1916
Bogtstra Janke (Nicolaas) dochter 06-10-1827
Franeker
TW 84 1828 25-03-1862
Bogtstra Heiltje dochter 2-9-1830
Franeker
30-05-1831
Meer, van der Rinkje (Jacobs) geen 25-11-1805
Sneek
Dienstmeid Harlingen 1831 07-07-1833 TN
20
05-07-1862, Franeker
i
Smit Trijntje (Ykes) geen 12-08-1821
Franeker
Dienstmeid TO 3 1835 13-05-1849EN
61
Jager, de Tjietske geen 27-10-1822
Workum
Dienstmeid Workum 1844 4-11-1851 Leeuwarden
Piebenga Marijke (Jetses) geen 8-6-1832
Franeker
Dienstmeid TO 29 1851 8-6-1858 Minnertsga
Strikwerda Trijntje geen 26-5-1835
Franeker
Dienstmeid Dronrijp 12-11-1859 14-5-1864 Leeuwarden
Zondervan Elisabeth (Hendriks) geen 4-6-1835
Franeker
Dienstmeid TO 40 1861 1863 TO 40
Zijlstra Trijntje (Dirks) geen 7-11-1845
Franeker
Dienstmeid TW 53 1879 2-7-1914 Overl.
Tichelaar Anna Maria geen 13-5-1857
Harlingen
Winkelbediende Harlingen 23-11-1880 26-3-1881 Harlingen
Molanus Aaltje geen 9-9-1858
Harlingen
Winkelbediende Harlingen 7-10-1876 16-1-1879 Harlingen
Schaafsma Petronella geen 25-10-1861
Harlingen
Winkelbediende Harlingen 13-2-1879 22-11-1880 Leeuwarden
Petraeus Marijke geen 2-11-1866
Franeker
Winkelbediende Utrecht 6-10-1884 29-5-1894 Huizum
Visser Martha geen 28-3-1874
Franeker
Dienstbode TO 209 01-08-1896 14-06-1913
TW 72
Thanks!

Uw bijdrage betreft :