Rinkje Jacobs van der Meer

Persoonsgegevens

FamilienaamMeer, van der
VoornaamRinkje
PatroniemJacobs
Familierelatievrouw
Geboorte / doop25-11-1805, Sneek
Burgerlijke staatGehuwd
Huwelijk
Beroep
Herkomst07-07-1833
Vertrek1838, TW 27
Overleden05-07-1862, Franeker
BijzonderhedenDochter van Jacob Nolkes van der Meer, Sneeker trekschipper, en Tjiepkje Rinkes. Huwde op 7 juli 1833 te Franeker met Gepke Gaukes Ferwerda, blikslager, zoon van Gauke Hanaes (Hanses) en Vroukje van der Veen. Zij kregen 9 kinderen.
Bijzonderheden
Dochter van Jacob Nolkes van der Meer, Sneeker trekschipper, en Tjiepkje Rinkes. Huwde op 7 juli 1833 te Franeker met Gepke Gaukes Ferwerda, blikslager, zoon van Gauke Hanaes (Hanses) en Vroukje van der Veen. Zij kregen 9 kinderen.

Adres

Noord 20

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Wouters Klaas Jelles hoofd 1810
Leeuwarden
Schipper Leeuwarden 1838 1840 EN 42
Gijsa Willem (Jacobs) hoofd 11-09-1672
Franeker
Anatomisch chirurgus TW 90 1718 00-07-1732, Franeker
i
Ferwerda Gepke (Gaukes) hoofd 20-06-1809
Sneek
Blikslager 07-07-1833 1838 TW
27
05-03-1887, Sneek
i
Cordel Willem hoofd 13-7-1813
Franeker
Timmerman TN 15 1861 1864 TO 117
Engeltje (Wijtzes) vrouw 21-10-1677
Harlingen
TW 90 1718 29-11-1737, Franeker
i
Meer, van der Rinkje (Jacobs) vrouw 25-11-1805
Sneek
07-07-1833 1838 TW
27
05-07-1862, Franeker
i
Meer, van der Tjietske Jacobs vrouw 28-12-1807
Sneek
Naaister Leeuwarden 1838 1840 EN 42
Haan, de Elisabeth vrouw 27-7-1814
Franeker
TN 15 1861 1864 TO 117
Gijsa Maria (Willems) dochter 4-10-1714
Franeker
TW 90 1718
Gijsa Willem (Willems) zoon 8-7-1717
Franeker
Gijsa Wijtske (Willems) dochter 2-8-1718
Franeker
Gijsa Jacobus (Willems) zoon 12-09-1719
Franeker
?
i
Gijsa Stephanus (Willems) zoon 12-10-1723
Franeker
Ferwerda Jacob (Gepkes ) zoon 16-04-1834
Franeker
Blikslager 1838 TW
27
13-02-1896, Makkum
i
Ferwerda Gauke (Gepkes ) zoon 01-06-1835
Franeker
1838 TW
27
02-10-1843, Franeker
i
Wouters Tjipkje dochter 31-12-1835
Oosterlittens
Leeuwarden 1838 1840 EN 42
Ferwerda Froukje (Gepkes ) dochter 04-09-1836
Franeker
1838 TW
27
04-11-1843, Franeker
i
Ferwerda Tjipkje (Gepkes) dochter 20-02-1838
Bolsward
1838 TW
27
30-03-1912, Franeker
i
Wouters Eeuwkje dochter 16-11-1838
Franeker
1840 EN 42
Cordel Juliana dochter 22-2-1843
Franeker
TN 15 1861 1864 TO 117
Thanks!

Uw bijdrage betreft :