Rigtje Melis

Persoonsgegevens

Familienaam
VoornaamRigtje
PatroniemMelis
Familierelatiehoofd
Geboorte / doop04-10-1716 , Dokkum
Burgerlijke staatWeduwe
Huwelijk
Beroep
Herkomst1788, TO 60
Vertrek1795, TO 47
Overleden
Bijzonderhedenweduwe van Rienk Hendriks
Bijzonderheden
weduwe van Rienk Hendriks

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Marijke (Isaacs) vrouw 10-07-1727
Franeker
Harlingen 1781 1783EW
41
Collinga, van Catharina (Jenses ) dochter 05-11-1765
Harlingen
Harlingen 1781 1783EW
41
Collinga, van Jens (Johannes) (Feikes ) hoofd 01-01-1729
Leeuwarden
Mr Pruikmaker Harlingen 1781 1783EW
41
Andringa Pieter (Taekes) hoofd 16-05-1751
Sexbierum
TO 8 1807 22-06-1813
Collinga, van Feike (Jenses) zoon 01-09-1761
Harlingen
Harlingen 1781 1783EW
41
Rigtje (Melis) hoofd 04-10-1716
Dokkum
TO 60 1788 1795TO
47
i
Thanks!

Uw bijdrage betreft :