Rients Pieters Kramer

Persoonsgegevens

FamilienaamKramer
VoornaamRients
PatroniemPieters
Familierelatiehoofd
Geboorte / doop24-03-1796, Baijum
Burgerlijke staatOngehuwd
Huwelijk
BeroepInlandsche kramer
Herkomst1864, TO 75
Vertrek05-05-1869, Dronrijp
Overleden

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Kramer Rients (Pieters) hoofd 24-03-1796
Baijum
Inlandsche kramer TO 75 1864 05-05-1869 Dronrijp
Thanks!

Uw bijdrage betreft :