Rients Jans Beintema

Persoonsgegevens

FamilienaamBeintema
VoornaamRients
PatroniemJans
Familierelatiezoon
Geboorte / doop14-11-1836 , Welsrijp
Burgerlijke staatOngehuwd
Huwelijk
Beroep
Herkomst1845, TO 132
Vertrek1849, TO 103
Overleden

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Beintema Jan (Sikkes) hoofd 02-08-1781
Dronrijp
Koemelker TO 132 1845 25-09-1846
Meijer Engeltje (Aukes ) vrouw 09-10-1801
Oldeboorn
Koemelkster TO 132 1845 1849TO
103
Beintema Auke (Jans) zoon 30-12-1822
Dronrijp
TO 132 1845 1845EO
72
Beintema Gaitske (Jans) dochter 30-05-1825
Dronrijp
TO 132 1845 1848Arum
Beintema Age (Jans) zoon 06-02-1831
Schingen
TO 132 1845 1845EO
72
Beintema Sikke (Jans ) zoon 01-10-1833
Welsrijp
TO 132 1845 1849TO
103
Beintema Rients (Jans) zoon 14-11-1836
Welsrijp
TO 132 1845 1849TO
103
Beintema Grietje (Jans) dochter 02-04-1839
Welsrijp
TO 132 1845 1849TO
103
Thanks!

Uw bijdrage betreft :