Rients Durks Wolbers

Persoonsgegevens

FamilienaamWolbers
VoornaamRients
PatroniemDurks
Familierelatiezoon
Geboorte / doop03-02-1908, Franeker
Burgerlijke staatOngehuwd
KerkgenootschapRooms Katholiek
Huwelijk
Beroep
Herkomst1909, UB 117a
Vertrek1932, Tzummerweg 19
Overleden
Grafzerk
Medische gegevenshttps://historischcentrumfraneker.nl/fotos/a-02-02-01350/
BijzonderhedenMedische gegevens. Koepokken vaccinatie
Bijzonderheden
Medische gegevens. Koepokken vaccinatie

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Wolbers Durk Rientses hoofd 29-11-1865
Franeker
Landbouwer UB 117a 1909 1932
Tzummerweg 19
Boer, de Janke vrouw 30-9-1869
Almenum
UB 117a 1909 1932
Tzummerweg 19
Wolbers Lolkje dochter 15-3-1893
Franeker
Dronrijp 5-6-1916 1-11-1916
TO 82
Wolbers Gatske dochter 12-6-1895
Hitzum
Harlingen 4-5-1918 28-5-1922
Zilverstraat 43
Wolbers Elisabeth dochter 19-2-1900
Hitzum
Oosterwierum 29-2-1924 15-10-1924
Wirdum
Wolbers Sibbeltje (Durks) dochter 11-06-1902
Franeker
UB 117a 1909 29-05-1929 Warga
i
Wolbers Taeke (Durks) zoon 28-10-1904
Franeker
UB 117a 1909 08-07-1930Sneek
i
Wolbers Agatha dochter 10-10-1906
Franeker
UB 117a 1909 2-7-1930
Oostvliet 1
Wolbers Rients (Durks) zoon 03-02-1908
Franeker
UB 117a 1909 1932Tzummerweg
19
i
Wolbers Johanna dochter 30-5-1911
Franeker
1932
Tzummerweg 19
Thanks!

Uw bijdrage betreft :