Riemkje Thomas

Persoonsgegevens

Familienaam
VoornaamRiemkje
PatroniemThomas
Familierelatievrouw
Geboorte / doop15-11-1716, Sneek
Burgerlijke staatGehuwd
Huwelijk
Beroep
Herkomst1755, TW 59
Vertrek
Overleden03-01-1769

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Mulder Jacobus (Melis) hoofd 23-09-1721
Franeker
Metselaarsknecht TW 59 1755 1770 TO
75
Riemkje (Thomas) vrouw 15-11-1716
Sneek
TW 59 1755 03-01-1769
Struiving Greetske (Dominicus) vrouw 17-08-1732
Leeuwarden
Leeuwarden 22-12-1769 1770 TO
75
?
i
Thanks!

Uw bijdrage betreft :