Riemke Alles Faber

Persoonsgegevens

FamilienaamFaber
VoornaamRiemke
PatroniemAlles
Familierelatiegeen
Geboorte / doop07-09-1822, Franeker
Burgerlijke staatOngehuwd
Huwelijk
Beroep
Herkomst1861, Sneek
Vertrek1863, TN 72
Overleden

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Bleeker Klaas (Sijtzes) hoofd 01-01-1815
Drachten
Kastmakersknecht TN 73 1860 1863 TN
72
i
Bleeker Okje (Klases) dochter 15-06-1835
Bolsward
TN 73 1860 1861 Leeuwarden
Bleeker Jantje (Klases) dochter 31-12-1840
Sneek
TN 73 1860 1863 TN
72
Faber Riemke (Alles) geen 07-09-1822
Franeker
Sneek 1861 1863 TN
72
Thanks!

Uw bijdrage betreft :