Rica Cornelis Miedema

Persoonsgegevens

FamilienaamMiedema
VoornaamRica
PatroniemCornelis
Familierelatievrouw
Geboorte / doop08-08-1857, Franeker
Burgerlijke staatGehuwd
Huwelijk
Beroep
Herkomst01-08-1890, OV p48
Vertrek12-11-1892, Amsterdam
Overleden25-12-1900, Amsterdam
Bijzonderhedendochter van Cornelis Pieters Miedema en Godse Jans Terpstra. Op 23 juni 1878 te Franeker gehuwd met Gerrit Bruinsma, geboren 21 juni 1854 te Franeker en overleden 17 oktober 1903 te Amsterdam. Rica is overleden in het Wilhelminagasthuis, toen gevestigd op de Eerste Helmerstraat 104 te Amsterdam. Haar eigen woonadres in Amsterdam was Tuinstraat 251, gelegen tussen de Prinsen-, Lijnbaans- en Egelantiersgracht en in de omgeving van de Jordaan te Amsterdam-centrum. (Bron: Sjaak de Boer)
Bijzonderheden
dochter van Cornelis Pieters Miedema en Godse Jans Terpstra. Op 23 juni 1878 te Franeker gehuwd met Gerrit Bruinsma, geboren 21 juni 1854 te Franeker en overleden 17 oktober 1903 te Amsterdam. Rica is overleden in het Wilhelminagasthuis, toen gevestigd op de Eerste Helmerstraat 104 te Amsterdam. Haar eigen woonadres in Amsterdam was Tuinstraat 251, gelegen tussen de Prinsen-, Lijnbaans- en Egelantiersgracht en in de omgeving van de Jordaan te Amsterdam-centrum. (Bron: Sjaak de Boer)

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Terpstra Wijbe hoofd 13-4-1797
Franeker
Arbeider Leeuwarden 4-6-1858 1859 TO 92
Beintema Auke Jans hoofd 31-12-1822
Dronrijp
Arbeider KV 1c 1861 1862 TO 86a
Bruinsma Gerrit Johannes hoofd 21-6-1854
Franeker
Arbeider OV p48 1-8-1890 12-11-1892 Amsterdam
Niemeijer Eeke vrouw 11-4-1794
St- Anna
Leeuwarden 4-6-1858 1859 TO 92
Meijer Adriaantje vrouw 12-7-1835
Gorredijk
KV 1c 1861 1862 TO 86a
Miedema Rica (Cornelis) vrouw 08-08-1857
Franeker
OV p48 01-08-1890 12-11-1892 Amsterdam 25-12-1900, Amsterdam
i
Terpstra Tetje dochter 22-3-1836
Leeuwarden
Leeuwarden 4-6-1858 1859 TO 92
Beintema Jetske dochter 2-4-1846
Franeker
KV 1c 1861 1862 TO 86a
Beintema Jan zoon 5-10-1848
Franeker
KV 1c 1861 1862 TO 86a
Beintema Engeltje dochter 29-4-1851
Franeker
KV 1c 1861 1862 TO 86a
Beintema Jasperina dochter 10-12-1861
Franeker
1862 TO 86a
Bruinsma Anne zoon 29-9-1882
Franeker
OV p48 1-8-1890 12-11-1892 Amsterdam
Bruinsma Johannes zoon 6-4-1891
Franeker
12-11-1892 Amsterdam
Terpstra Klaasje 1* kl.d. 8-1-1858
Leeuwarden
Leeuwarden 4-6-1858 5-3-1859 Overl.
i
Thanks!

Uw bijdrage betreft :