Rica Cornelis Miedema

Persoonsgegevens

FamilienaamMiedema
VoornaamRica
PatroniemCornelis
Familierelatiedochter
Geboorte / doop08-08-1857, Franeker
Burgerlijke staatOngehuwd
Huwelijk
Beroep
Herkomst1870, TO 20
Vertrek1871, schip
Overleden25-12-1900, Amsterdam
Bijzonderhedendochter van Cornelis Pieters Miedema en Godse Jans Terpstra. Op 23 juni 1878 te Franeker gehuwd met Gerrit Bruinsma, geboren 21 juni 1854 te Franeker en overleden 17 oktober 1903 te Amsterdam. Rica is overleden in het Wilhelminagasthuis, toen gevestigd op de Eerste Helmerstraat 104 te Amsterdam. Haar eigen woonadres in Amsterdam was Tuinstraat 251, gelegen tussen de Prinsen-, Lijnbaans- en Egelantiersgracht en in de omgeving van de Jordaan te Amsterdam-centrum. (Bron: Sjaak de Boer)
Bijzonderheden
dochter van Cornelis Pieters Miedema en Godse Jans Terpstra. Op 23 juni 1878 te Franeker gehuwd met Gerrit Bruinsma, geboren 21 juni 1854 te Franeker en overleden 17 oktober 1903 te Amsterdam. Rica is overleden in het Wilhelminagasthuis, toen gevestigd op de Eerste Helmerstraat 104 te Amsterdam. Haar eigen woonadres in Amsterdam was Tuinstraat 251, gelegen tussen de Prinsen-, Lijnbaans- en Egelantiersgracht en in de omgeving van de Jordaan te Amsterdam-centrum. (Bron: Sjaak de Boer)

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Tuinstra Ype hoofd 29-06-1867
Franeker
Arbeider TO 136 01-07-1896 01-05-1902TO
89
Boorsma Willemke (Douwes) vrouw 10-04-1870
Tzum
TO 136 01-07-1896 01-05-1902 TO
89
Tuinstra Sjoerd (Ypes) zoon 23-05-1892
Franeker
TO 136 01-07-1896 03-03-1902
Tuinstra Douwe (Ypes) zoon 15-08-1893
Franeker
TO 136 01-07-1896 01-05-1902
TO 89
Tuinstra Nanning (Ypes) zoon 10-09-1895
Franeker
TO 136 01-07-1896 01-05-1902 TO
89
Tuinstra Akke (Ypes) dochter 12-04-1897
Franeker
01-05-1902
TO 89
Tuinstra Nannigje (Ypes) dochter 03-07-1898
Franeker
01-05-1902 TO
89
Tuinstra Sipke (Ypes) zoon 21-09-1899
Franeker
01-05-1902 TO
89
Tuinstra Grietje (Ypes) dochter 06-01-1901
Franeker
19-01-1901
i
Tuinstra Johannes (Ypes) zoon 06-01-1901
Franeker
11-01-1901
i
Miedema Kornelis (Pieters) hoofd 20-03-1828
Boer
Arbeider TO 20 1870 1871schip
Terpstra Gatske (Jans) vrouw 16-12-1828
Leeuwarden
TO 20 1870 1871 schip
Miedema Rica (Cornelis) dochter 08-08-1857
Franeker
TO 20 1870 1871 schip 25-12-1900, Amsterdam
i
Thanks!

Uw bijdrage betreft :