Rense Sipkes Hanenburg

Persoonsgegevens

FamilienaamHanenburg
VoornaamRense
PatroniemSipkes
Familierelatiehoofd
Geboorte / doop27-03-1768 , Franeker
Burgerlijke staatGehuwd
Huwelijk
BeroepMetselaarsknecht
Herkomst1802, TO 140
Vertrek1804, TO 40
Overleden

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Abbe (Agges) hoofd 06-12-1698
Franeker
TO 78 1726 1727EN
80
Weide, van der Meine (Samuels ) hoofd 27-11-1743
Workum
Spinbaas TO 30 1788 1789TO
30
Cleisma Grietje vrouw 10-11-1737
Franeker
TO 30 1788 1789TO
30
Weide , van der Fetje (Meines van der) dochter 15-05-1775
Franeker
TO 30 1788 1789TO
30
Weide, van der Hermanus (Meines ) zoon 17-10-1777
Franeker
TO 30 1788 1789TO
30
Hanenburg Rense (Sipkes) hoofd 27-03-1768
Franeker
Metselaarsknecht TO 140 1802 1804TO
40
Grietje (Entes) vrouw 19-09-1761
Hitzum
TO 140 1802 1804TO
40
Hanenburg Aafke (Renses) dochter 14-02-1796
Franeker
TO 140 1802 1804TO
40
Hanenburg Sipke (Renses) zoon 02-02-1799
Franeker
TO 140 1802 02-12-1803
Hanenburg Sipkje (Renses) dochter 08-12-1801
Franeker
TO 140 1802 1804TO
40
Steenstra Marten (Dirks) hoofd 11-06-1811
Dronrijp
Arbeider EW 44 1836 1837 TO
51
Reen Hiltje (Jans) vrouw 1811
Zurich
Schip 19-06-1836 1837
TO 51
Steenstra Grietje (Martens ) dochter 28-02-1837
Franeker
1837 TO
51
Thanks!

Uw bijdrage betreft :