Reintje Roorda

Persoonsgegevens

FamilienaamRoorda
VoornaamReintje
Patroniem
FamilierelatieStiefdochter
Geboorte / doop23-04-1853, Franeker
Burgerlijke staatOngehuwd
Huwelijk
Beroep
Herkomst11-06-1854, TO 50
Vertrek1856, TO 46
Overleden
Bijzonderhedendochter van Houkje Jorritsma
Bijzonderheden
dochter van Houkje Jorritsma

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Jong, de Johannes (Jans) hoofd 22-06-1821
Almenum
Arbeider TO 50 11-06-1854 1856 TO
46
Jorritsma Houkje vrouw 27-08-1827
Franeker
Arbeidster TO 50 11-06-1854 1856 TO
46
Jong, de Beitske (Johannes ) dochter 25-06-1855
Franeker
1856 TO
46
Roorda Reintje Stiefdochter 23-04-1853
Franeker
TO 50 11-06-1854 1856 TO
46
i
Thanks!

Uw bijdrage betreft :