Pietje Tjallings Prins

Persoonsgegevens

FamilienaamPrins
VoornaamPietje
PatroniemTjallings
Familierelatiedochter
Geboorte / doop22-05-1870, Franeker
Burgerlijke staatOngehuwd
Huwelijk
Beroep
Herkomst22-05-1873, EW 104 ( Vijverstraat 4 )
Vertrek01-05-1875, TN 10 ( Noord 46 )
Overleden31-05 1954, Franeker
Bijzonderhedendochter van Tjalling Tjerks Prins en Antje Gjalts douma. Ze is overleden te Franeker, met woonadres Sneek. Op 07-04-1895 te Sneek gehuwd met Gjalt Jans Douma, Schipper, zoon van Jan Douma, schipper, en Pietje Spoelstra, overleden. Bij het huwelijk wordt een kind, genaamd Wijtske erkend. (Geboren 13-02-1885).
Bijzonderheden
dochter van Tjalling Tjerks Prins en Antje Gjalts douma. Ze is overleden te Franeker, met woonadres Sneek. Op 07-04-1895 te Sneek gehuwd met Gjalt Jans Douma, Schipper, zoon van Jan Douma, schipper, en Pietje Spoelstra, overleden. Bij het huwelijk wordt een kind, genaamd Wijtske erkend. (Geboren 13-02-1885).

In Amsterdam gevonden: Ingeschreven 12-10-1888 op de Plantage Badlaan 11 als diensbode. Op 30-10-1888 gaat ze weer naar Franeker. Op 16 februari 1891 staat ze geregistreerd op de Nieuwe Prinsengracht 21. In mei 1891 vertrekt ze weer. In mei 1891 staat ze gergistreerd op W.Lepelstraat 67, In mei 1891 wordt ze hier uitgeschreven naar de Pietje Tjallings Prins

Adres

Noord 57

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Rijpma Cornelis Jans hoofd 1798
Dongjum
Bakker 1823 1827 TW 13
Prins Tjalling (Tjerks) hoofd 18-08-1820
Aalsum, Metslawier
Arbeider EW 104 ( Vijverstraat 4 ) 22-05-1873 03-04-1875, Franeker
i
Ritsma Rinske Alberts vrouw
1823 1827 TW 13
Douma Antje (Gjalts) vrouw 08-01-1831
Franeker
EW 104 ( Vijverstraat 4 ) 22-05-1873 01-05-1875 TN
10 ( Noord 46 )
24-12-1916, Franeker
i
Rijpma Albert zoon 16-3-1824
Franeker
1827 TW 13
Prins Tjerk (Tjallings ) zoon 08-09-1854
Franeker
EW 104 22-05-1873 01-05-1875 TN
10
24-04-1891, Franeker
i
Prins Gjalt (Tjallings) zoon 20-01-1857
Franeker
EW 104 22-05-1873 01-05-1875 TN
10
25-06-1949, Franeker
i
Prins Wijtske (Tjallings) dochter 27-03-1866
Franeker
EW 104 22-05-1873 01-05-1875 TN
10
02-04-1915, Franeker
i
Prins Pietje (Tjallings) dochter 22-05-1870
Franeker
EW 104 ( Vijverstraat 4 ) 22-05-1873 01-05-1875 TN
10 ( Noord 46 )
31-05 1954, Franeker
i
Thanks!

Uw bijdrage betreft :