Pietje Tjallings Prins

Persoonsgegevens

FamilienaamPrins
VoornaamPietje
PatroniemTjallings
Familierelatiedochter
Geboorte / doop22-05-1870, Franeker
Burgerlijke staatOngehuwd
Huwelijk
Beroep
Herkomst
Vertrek25-05-1870, EN 63 ( Kleijenburg 1)
Overleden31-05 1954, Franeker
Bijzonderhedendochter van Tjalling Tjerks Prins en Antje Gjalts douma. Ze is overleden te Franeker, met woonadres Sneek. Op 07-04-1895 te Sneek gehuwd met Gjalt Jans Douma, Schipper, zoon van Jan Douma, schipper, en Pietje Spoelstra, overleden. Bij het huwelijk wordt een kind, genaamd Wijtske erkend. (Geboren 13-02-1885).
Bijzonderheden
dochter van Tjalling Tjerks Prins en Antje Gjalts douma. Ze is overleden te Franeker, met woonadres Sneek. Op 07-04-1895 te Sneek gehuwd met Gjalt Jans Douma, Schipper, zoon van Jan Douma, schipper, en Pietje Spoelstra, overleden. Bij het huwelijk wordt een kind, genaamd Wijtske erkend. (Geboren 13-02-1885).

In Amsterdam gevonden: Ingeschreven 12-10-1888 op de Plantage Badlaan 11 als diensbode. Op 30-10-1888 gaat ze weer naar Franeker. Op 16 februari 1891 staat ze geregistreerd op de Nieuwe Prinsengracht 21. In mei 1891 vertrekt ze weer. In mei 1891 staat ze gergistreerd op W.Lepelstraat 67, In mei 1891 wordt ze hier uitgeschreven naar de Pietje Tjallings Prins

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Prins Tjalling (Tjerks) hoofd 18-08-1820
Aalsum, Metslawier
Arbeider OV 7 ( Tuinen 49 ) 1866 25-05-1870 EN
63 ( Kleijenburg 1)
03-04-1875, Franeker
i
Douma Antje (Gjalts) vrouw 08-01-1831
Franeker
OV 7 ( Tuinen 49 ) 1866 25-05-1870 EN
63 ( Kleijenburg 1)
24-12-1916, Franeker
i
Prins Tjerk (Tjallings ) zoon 08-09-1854
Franeker
OV 7 ( Tuinen 49 ) 1866 20-05-1870 EN
63 ( Kleijenburg 1)
24-04-1891, Franeker
i
Prins Gjalt (Tjallings) zoon 20-01-1857
Franeker
OV 7 1866 20-05-1870 EN
63
25-06-1949, Franeker
i
Prins Douwe zoon 29-3-1862
Franeker
OV 7 1866 13-9-1867 Overl.
Prins Wijtske (Tjallings) dochter 27-03-1866
Franeker
OV 7 1866 20-05-1870 EN
63
02-04-1915, Franeker
i
Prins Pietje (Tjallings) dochter 22-05-1870
Franeker
25-05-1870 EN
63 ( Kleijenburg 1)
31-05 1954, Franeker
i
Douma Gjalt Douwes sch.v. 10-8-1786
Wartena
Arbeider OV 7 1866 1-12-1869 Overl.
Thanks!

Uw bijdrage betreft :