Pietje Tjallings Prins

Persoonsgegevens

FamilienaamPrins
VoornaamPietje
PatroniemTjallings
FamilierelatieStiefdochter
Geboorte / doop22-05-1870, Franeker
Burgerlijke staatOngehuwd
Huwelijk
Beroep
Herkomst1884, EW 64 ( Vossegatsteeg 3 )
Vertrek21-09-1885, EN 13 ( Wijde steeg 6 )
Overleden31-05 1954, Franeker
Bijzonderhedendochter van Tjalling Tjerks Prins en Antje Gjalts douma. Ze is overleden te Franeker, met woonadres Sneek. Op 07-04-1895 te Sneek gehuwd met Gjalt Jans Douma, Schipper, zoon van Jan Douma, schipper, en Pietje Spoelstra, overleden. Bij het huwelijk wordt een kind, genaamd Wijtske erkend. (Geboren 13-02-1885).
Bijzonderheden
dochter van Tjalling Tjerks Prins en Antje Gjalts douma. Ze is overleden te Franeker, met woonadres Sneek. Op 07-04-1895 te Sneek gehuwd met Gjalt Jans Douma, Schipper, zoon van Jan Douma, schipper, en Pietje Spoelstra, overleden. Bij het huwelijk wordt een kind, genaamd Wijtske erkend. (Geboren 13-02-1885).

In Amsterdam gevonden: Ingeschreven 12-10-1888 op de Plantage Badlaan 11 als diensbode. Op 30-10-1888 gaat ze weer naar Franeker. Op 16 februari 1891 staat ze geregistreerd op de Nieuwe Prinsengracht 21. In mei 1891 vertrekt ze weer. In mei 1891 staat ze gergistreerd op W.Lepelstraat 67, In mei 1891 wordt ze hier uitgeschreven naar de Pietje Tjallings Prins

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Douma Antje (Gjalts) vrouw 08-01-1831
Franeker
Arbeidster EW 64 ( Vossegatsteeg 3 ) 1884 21-09-1885 EN
13 ( Wijde steeg 6 )
24-12-1916, Franeker
i
Laan, van der Elisabeth vrouw 13-2-1834
Franeker
Leeuwarden 17-5-1873 22-3-1874
Overl.
Zondervan Hijlkje dochter 10-11-1859
Franeker
1875
EN 89
Zondervan Pietje dochter 17-9-1861
Franeker
Hitzum 10-2-1875 14-5-1881
Tzum
Zondervan Elisabeth dochter 22-11-1863
Franeker
22-3-1864
Overl.
Zondervan Jan zoon 6-2-1866
Franeker
14-5-1888
Krank. Gest.
Zondervan Hendrik zoon 13-12-1867
Franeker
26-5-1868
Overl.
Zondervan Jelke zoon 29-3-1869
Franeker
3-9-1892
B
Zondervan Hendrikje dochter 16-10-1871
Franeker
26-1-1872
Overl.
Zondervan Riemer zoon 20-3-1874
Franeker
25-11-1875
Overl.
Zondervan Johannes broer 14-2-1827
Franeker
OV 40 1857 1856
EW 49
Braam Anna Maria sch.d. 14-11-1827
Franeker
OV 40 1857 27-1-1872
Overl.
Wels Hijlkje Johs 1* moeder 15-8-1829
Franeker
Arbeidster OV 40 1857 1856
EW 49
i
Bos Grietje Gerrits geen 11-5-1837
Vr. Parochie
Arbeidster Ried 4-4-1885 20-6-1887
Gev. Veenhuizen
Wit, de Baukje geen 2-4-1839
Almenum
Dienstmeid Harlingen 27-10-1885 11-6-1892
Harlingen
Jansma Baukje Lieuwes geen 23-10-1851
Franeker
Arbeidster EW 96 1876 1876
EW 61
Prins Tjerk (Tjallings ) Stiefzoon 08-09-1854
Franeker
EW 64 1884 21-09-1885 TN
112
24-04-1891, Franeker
i
Prins Wijtske (Tjallings) Stiefdochter 27-03-1866
Franeker
Arbeidster Achlum 23-07-1885 21-09-1885
EN 13
2-4-1915, Franeker
i
Prins Pietje (Tjallings) Stiefdochter 22-05-1870
Franeker
EW 64 ( Vossegatsteeg 3 ) 1884 21-09-1885 EN
13 ( Wijde steeg 6 )
31-05 1954, Franeker
i
Thanks!

Uw bijdrage betreft :