Pietje Simons Vellinga

Persoonsgegevens

FamilienaamVellinga
VoornaamPietje
PatroniemSimons
Familierelatiedochter
Geboorte / doop10-08-1916, Franeker
Burgerlijke staatOngehuwd
KerkgenootschapNederlands Hervormd
Huwelijk
Beroep
Herkomst1917, Noorderbleek 5
Vertrek12-05-1924, Wilhelminastraat 38
Overleden
Grafzerk
Medische gegevens

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Vellinga Simon hoofd 27-07-1892
Franeker
Bakkersknecht Noorderbleek 5 1917 12-05-1924Wilhelminastraat
38
Reidinga Antje vrouw 16-09-1897
Veenwouden
Noorderbleek 5 1917 12-05-1924Wilhelminastraat
38
Vellinga Pietje (Simons) dochter 10-08-1916
Franeker
Noorderbleek 5 1917 12-05-1924Wilhelminastraat
38
Vellinga Japke (Simons) dochter 19-09-1918
Franeker
Noorderbleek 5 1917 12-05-1924Wilhelminastraat
38
Vellinga Joukje (Simons) dochter 09-03-1920
Franeker
Noorderbleek 5 1917 12-05-1924Wilhelminastraat
38
Reidinga Jelte zwager 28-02-1896
Veenwouden
Arbeider Noorderbleek 5 1917 17-05-1924Westvliet
62
Thanks!

Uw bijdrage betreft :